/BCO-DMO/Mariana_Perspectives/PRS ---- Level 0

   Directory DocumentationDownload and Other Operations...

 - At level 0 - - At last level -    Flat list

# Pressure-retained seawater (PRS) single-cell analysis
# PI: Douglas Bartlett (UCSD)
# Version: 13 March 2017
# Note:
# These are the four types of deep-sea messure-retained seawn the prr sample obtained durinle obtained during the firhe first drop of the Leggo lander. 
# The cells were identified following cell sorting, MDA amplification, and 16S rRNA gene screening.
=========================
SILVA_classification                                  partial_16S_seq 
-------------------------
Bacteria;Bacteroidetes;Flavobacteriia;Flavobacteriales;Flavobacteriaceae;Aquibacter;  TTGGGTTTAAAGGGTCCGTAGGTGGATAATTAAGTCAGAGGTGAAATCCTGCAGCTCAACTGTAGAATTGCCTTTGAAACTGGTTATCTTGAGTCATTATGAAGTGGTTAGAATGTGTAGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATTACACGGAATACCGATTGCGAAGGCAGATCACTAATAATGTACTGACACTGATGGACGAAAGCGTGGGTAGCGAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGGATACTAGCTGTTCGGATTTAGGTCTGAGTGGCTAAGCGAAAGTGATAAGTATCCCACCTGGGGAGTACGTTCGCAAGAATGAAACTCANNNNAATTGACGGCTGTCTCTTATACACATCTCCGAGCCCCACGAGACAA 
Bacteria;Proteobacteria;Betaproteobacteria;Rhodocyclales;Rhodocyclaceae;Dechloromonas; GTGGGTTCNTAAGACAGAGGTGANTCCCCGGGCTCAACCTGGGNNNNGCCTTTGTGACTGCGAGGCTAGAGTACGGCAGAGGGGGGTGGAATTCCACGTGTANCATGAAATGCGTNNNATGGGNAGGAACACCGGTGGNGAAGGCCTTCCNCNGGGCCNATACTGACGCTCATGCNTNAAAGNGTGGGTATAAACAGGATTATATACCCTGNNANTCCACGNCCTAAACGATGTCNNCTATCTNNNGNGTGGTTNACACCCTTTANCACC 
Bacteria;Planctomycetes;Phycisphaerae;Phycisphaerales;Phycisphaeraceae;Urania-1B-19;  TACGCGGAATTACTGGGNTTAAAGCGTACGTAGGCGGATCTACAGGTATCCTGTGAAAGCCCACGGCTCAACCGTGGAATTGCAGGGTAAACCGTAGATCTTGAGGTGGCTAGGGGCTCTCGGAACGGTAGGTGGAGTGGTGAAATGCGTTGATATCTACCGGAACGCCAAAGGGGAAGCCAGGGAGCTGGGGCCATTCTGACGCTGAGGTACGAAAGCGTGGGTAGCGAACGGGATTAGATACCCCGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGTGCACTAGGTCGAGGGGGTTTGACGCCGCTCTCGGCTGAAGCGAAAGTGTTAAGTGCACCGCCTGGGGAGTACGGCCGCAAGGCTAAAACTCAAAGNAATTGACGGCTGTCTCTTATACACATCTCCGAGCCCACGAGACA 
Bacteria;Marinimicrobia (SAR406 clade);                         AAAGAGTTCGTAGGCTGNTTGGTCAGTCGAAATTGAAATCCCACGGCTTAACCGTGGACCCGGTTTTGATACTGCCAATCTTGAGTGAGGTAGAGGTAAGCGGAATTCCTGGTGTAGCGGTGAAATGCGTAGATATCAGGAGGAACACCAAAGGCGAAGGCAGCTTACTGGACCTATACTGACGCTGAGGAACGAAAGCGTGGGGAGCAAACAGGATTAGAGACCCTGGTAGTCCACGCCGTAAACGATGAGTACTTGGTGGTGGGGGATTCGACCCCTTCACTGTCGGAGCTAACGCGTTAAGTACTCCGCCTGGGAACTACGACCGCAAGGTTGAAACTCAAAGGAATTGACGGCTGTCTCTTATACACATCTCCGAGCCCACGAGACA